Disclaimer

Alle gegevens, afbeeldingen en foto's op deze website zijn met de grootste zorg samengesteld.
Wanneer er desondanks een onjuistheid in deze informatie voorkomt, dan kan hiervoor geen enkele
aansprakelijkheid worden aanvaard door van der Vaart Caravans en Campers.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Van der Vaart Caravans en Campers behoudt zich nadrukkelijk
het recht voor bepaalde delen van de website of het volledige aanbod zonder voorafgaande aankondiging
te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de beschikbaarstelling tijdelijk of definitief op te schorten.

Van der Vaart Caravans en Campers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, nauwkeurigheid,
volledigheid en kwaliteit van de getoonde informatie die via directe of indirecte verwijzingen naar andere
internetsites ("links") wordt getoond en niet onder de verantwoordelijkheid van van der Vaart Caravans en Campers vallen.

Van der Vaart Caravans en Campers verklaart hierbij nadrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van een link op zijn site geen illegale inhoud aanwezig was op de websites waarnaar de link verwijst. Van der Vaart Caravans en Campers heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of voortbrenging van de sites
waarop de links of verwijzingen betrekking hebben. Om deze reden distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van
de inhoud van alle sites waarnaar links of verwijzingen voorkomen en waarvan de inhoud na het plaatsen van
die links is gewijzigd. Deze opmerking geldt voor alle links en verwijzingen die in het eigen internetaanbod zijn
opgenomen. Voor de illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor eventuele schade die het gevolg
is van het gebruiken of niet-gebruiken van dergelijke aangeboden informatie, berust de aansprakelijkheid
uitsluitend bij degene die de site heeft geplaatst waarnaar verwezen wordt en niet bij degene die slechts door
middel van een link naar de betreffende publicatie verwijst.